tel: +48 (58)681-51-92
tel.kom: +48 782 955 328
e-mail: kontakt@da-bruk.pl
e-mail: zapytania@da-bruk.plP.P.H.U. "Da-Bruk"
Drążkowska Helena
83-305 Pomieczyno,
ul. Słupia 2
NIP: 589-130-95-39

Technologia Układania Kostki

Technologia układania » Technologia Układania Kostki

Wytyczne doboru kostek:

- dla nawierzchni obciążonych wyłącznie ruchem pieszym można zastosować kostki o grubości 4 cm;

- dla nawierzchni obciążonych dodatkowo ruchem samochodów osobowych stosuje się kostki o grubości 6 cm;

- dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów ciężarowych stosuje się kostki o grubości 8 cm;

Jakość nawierzchni zależy głównie od doboru wykonanej podbudowy, którą trzeba właściwie zaprojektować w zależności od wielkości i rodzaju obciążeń, typu gruntu rodzimego.

Nawierzchnia powinna być wykonana z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych i mieć minimum 1% spadku.

W przypadku tzw. gruntów niestabilnych trzeba bezwzględnie wymienić grunt na dający się ustabilizować – zagęścić.

Podstawowy przekrój wykonania podbudowy:

 warstwy układania kostki

Przekroje podłoża:

1) Kostka brukowa zaspoinowana piaskiem płukanym o frakcji 0-1 mm lub 0-2 mm;

2) Podsypka o grubości 3-5 cm z piasku o frakcji 1-4 mm lub chudego betonu klasy B7.5;

3) Podbudowa właściwa wykonana z betonu klasy B15 o gruności:

- 5 cm dla ruchu pieszego;

- 10 cm dla ruchu samochodów osobowych;

- 20 cm dla ruchu samochodów ciężarowych;

4) warstwa odsączająca o grubości ok. 10-15 cm z piasku przepuszczalnego;

5) grunt rodzimy – stabilny.

Każda warstwa musi być ułożona równomiernie i dobrze zagęszczona (za wyjątkiem podsypki, którą zagęszcza się razem z kostką, aby zniwelować różnicę w wysokości kostek).

Kostkę zagęszcza się przed zaspoinowaniem w zagęszczarkę wyposażoną w gumę.

Przed zagęszczeniem kostki nawierzchnia powinna być dobrze zamieciona, aby uniknąć zarysowań na kostce przez drobinki piasku, dostające się pod zagęszczarkę.

Przed użytkowaniem nawierzchni trzeba kostkę bezwzględnie zaspoinować piaskiem, aby uniknąć przesunięć kostek i ich obłamania – odpryskiwania górnych krawędzi.

Kostka powinna być układana z kilku palet naprzemiennie, aby uniknąć odchyłek kolorystycznych.

Dystanse technologiczne na bokach kostek nie gwarantują zachowania odpowiedniej spoiny, która powinna mieć ok 3-5 mm i którą trzeba zachować i kontrolować podczas układania. W celu zachowania odpowiednich linii układania – prostoliniowego przebiegu fug, dobrze jest korzystać ze sznurka murarskiego, ułożonego w kierunku linii układania, najlepiej poprzez całą nawierzchnię.