Technologia Układania Kostki

Wytyczne doboru kostek:

– dla nawierzchni obciążonych wyłącznie ruchem pieszym można zastosować kostki o grubości 4 cm;

– dla nawierzchni obciążonych dodatkowo ruchem samochodów osobowych stosuje się kostki o grubości 6 cm;

– dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów ciężarowych stosuje się kostki o grubości 8 cm;

Jakość nawierzchni zależy głównie od doboru wykonanej podbudowy, którą trzeba właściwie zaprojektować w zależności od wielkości i rodzaju obciążeń, typu gruntu rodzimego.

Nawierzchnia powinna być wykonana z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych i mieć minimum 1% spadku.

W przypadku tzw. gruntów niestabilnych trzeba bezwzględnie wymienić grunt na dający się ustabilizować – zagęścić.

Podstawowy przekrój wykonania podbudowy:

Przekroje podłoża:

1) Kostka brukowa zaspoinowana piaskiem płukanym o frakcji 0-1 mm lub 0-2 mm;

2) Podsypka o grubości 3-5 cm z piasku o frakcji 1-4 mm lub chudego betonu klasy B7.5;

3) Podbudowa właściwa wykonana z betonu klasy B15 o gruności:

– 5 cm dla ruchu pieszego;

– 10 cm dla ruchu samochodów osobowych;

– 20 cm dla ruchu samochodów ciężarowych;

4) warstwa odsączająca o grubości ok. 10-15 cm z piasku przepuszczalnego;

5) grunt rodzimy – stabilny.

Każda warstwa musi być ułożona równomiernie i dobrze zagęszczona (za wyjątkiem podsypki, którą zagęszcza się razem z kostką, aby zniwelować różnicę w wysokości kostek).

Kostkę zagęszcza się przed zaspoinowaniem w zagęszczarkę wyposażoną w gumę.

Przed zagęszczeniem kostki nawierzchnia powinna być dobrze zamieciona, aby uniknąć zarysowań na kostce przez drobinki piasku, dostające się pod zagęszczarkę.

Przed użytkowaniem nawierzchni trzeba kostkę bezwzględnie zaspoinować piaskiem, aby uniknąć przesunięć kostek i ich obłamania – odpryskiwania górnych krawędzi.

Kostka powinna być układana z kilku palet naprzemiennie, aby uniknąć odchyłek kolorystycznych.

Dystanse technologiczne na bokach kostek nie gwarantują zachowania odpowiedniej spoiny, która powinna mieć ok 3-5 mm i którą trzeba zachować i kontrolować podczas układania. W celu zachowania odpowiednich linii układania – prostoliniowego przebiegu fug, dobrze jest korzystać ze sznurka murarskiego, ułożonego w kierunku linii układania, najlepiej poprzez całą nawierzchnię.

Zabudowa systemowego ogrodzenia

Elementy ogrodzenia powinny być zabudowane na ławie betonowej mrozoodpornej klasy C25/30 o głębokości min. 80 cm posadowionej na mrozoodpornym piasku. W ławie betonowej powinny być zatopione 4 pręty stalowe o średnicy 10 mm powiązane ze sobą na kształt belki, strzemiona zaleca się wykonać z pręta o średnicy 6 mm, co 50 cm. W miejscach posadowienia słupków wypuścić z ławy zakotwiczone 4 pręty stalowe o średnicy 10 mm po 2 na każdy otwór pustaka ogrodzeniowego.

Pierwszą warstwę pustaków należy wypoziomować i ułożyć na zaprawie cementowej, kolejne warstwy układać na sucho.
Pustaki ogrodzeniowe wypełniać betonem mrozoodpornym F150 niskonasiąkliwym < 5%
marki min. C25/30
Kamienie przykrywające należy zabudować za pomocą kleju mrozoodpornego min. pół elestycznego.
Orientacyjny skład mieszanki betonowej wykonanej w własnym zakresie w przeliczeniu na
mieszarkę wolnospadowa o poj. roboczej 150 l.
Założono, iż 1 łopata surowca waży ok. 5 kg
-piasek 0/2 – 19 łopat
– żwir 2/16 – 33 łopaty
– cement (min. klasy 32,5 markowy – zalecani producenci: Górażdze, Lafarge, Ożarów, Cemex) – 2,5 worka 25 kg (62,5 kg)
– woda ok. 30-35l

Zarówno piasek, jak i żwir winien być mrozoodporny i płukany.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz wiadomość:

– tel.kom: +48 782 955 328
Obejrzyj instrukcję video, by dowiedzieć się
jak posługiwać się kalkulatorem do wyceny ogrodzenia
KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ ⬇ I OBEJRZYJ NASZ FILM INSTRUKTAŻOWY NA YOUTYBE ?

www.youtu.be/mDxHeJK0ODI